Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Скопски регион

Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион.

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Скопски регион (pdf формат)