Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 813
Буџет за 2013 998