Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 735
Буџет за 2013 868