Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 785
Буџет за 2013 959