Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 679
Буџет за 2013 790