Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 775
Буџет за 2012 756