Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 805
Буџет за 2012 790