Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 629
Буџет за 2012 648