Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 652
Буџет за 2012 666