Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 708
Буџет за 2012 703